Ruszy艂a Promocja na ekogroszek

Poszukujesz sprawdzonego dostawcy ekogroszku? Lepiej nie mog艂e艣 trafi膰. Nasz sk艂ad oferuje dost臋p do najlepszych i sprawdzonych ekogroszk贸w jak i innych sortyment贸w w臋glowych

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu聽mykswegiel.pl


搂1 POSTANOWIENIA WST臉PNE

Sprzeda偶 prowadzona pod adresem www.mykswegiel.pl聽 jest realizowana przez podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie tego sklepu 聽 聽:

ul.聽Graniczna聽61A聽lok.聽35,
40-颅018聽Katowice
woj.聽艢L膭SKIE
ROBERT ARNDT
NIP 9542183881
REGON 240400950

鈥 zwanym w tre艣ci regulaminu 鈥淪przedawca鈥 lub 聽鈥淪przedaj膮cy鈥

聽1.Kupuj膮cy akceptuje Regulamin.
Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu jest sprzeda偶 Towar贸w. Sprzedawane Towary wraz z dok艂adnym opisem i cen膮 prezentowane s膮 na odno艣nych podstronach Sklepu.Ceny wszystkich produkt贸w prezentowanych na naszych stronach zawieraj膮 informacj臋 o cenie brutto, netto, podatku VAT oraz akcyzie w z艂otych polskich.
Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim.
Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowi膮zuj膮cego w Polsce.

2.Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z po藕n. zm.).
Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci:
a) rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,
b) warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
c) warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
d) tryb post臋powania reklamacyjnego

3.Przepisy Regulaminu nie uchybiaj膮 powszechnie obowi膮zuj膮cym przepisom prawa dotycz膮cym ochrony Konsument贸w, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
Postanowienia niezgodne z powszechnie obowi膮zuj膮cymi normami prawa, uwa偶a si臋 za nieobowi膮zuj膮ce. W ich miejsce stosuje si臋 odpowiednie normy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
4.Kontakt ze Sprzedawc膮 odbywa si臋 poprzez kana艂y wymienione w zak艂adce : 聽Kontakt, Korespondencj臋 tradycyjn膮 nale偶y nadsy艂a膰 na adres siedziby Sprzedaj膮cego.

5.Wydawanie towaru zam贸wionego z opcj膮 |odbi贸r osobisty| odbywa si臋 聽na g艂贸wnym sk艂adzie , pod adresem : 41-404 聽MYS艁OWICE, ul. DWORCOWA
po 聽uzgodnieniu terminu odbioru telefonicznie. Pojazdy 艂adowane s膮 w kolejno艣ci w jakiej przyjecha艂y.
6.Osoba sk艂adaj膮ca zam贸wienie zwana jest w tre艣ci regulaminu 鈥濳onsument鈥, 鈥淶amawiaj膮cy鈥, 鈥淜upuj膮cy鈥 oraz 鈥濳lient鈥.
7.Wzory opakowa艅 towar贸w oferowanych przez Sprzedaj膮cego s膮 w艂asno艣ci膮 firmy Myks-W臋giel, 聽z zastrze偶eniem wszelkich praw do kopiowania, korzystania z projektu, wzoru i wykorzystywania go bez zgody w艂a艣ciciela.
8.Firma 聽udziela autoryzacji na sprzeda偶 lub dystrybucj臋 swojego asortymentu podmiotom handlowym, 聽wymienionym na tej stronie .
9.Wys艂anie zam贸wienia przez stron臋 : www.mykswegiel.pl聽鈥 oznacza z艂o偶enie zam贸wienia .
10.Podczas sk艂adania zm贸wienia wymagane s膮 tylko niezb臋dne dane potrzebne do jego prawid艂owej realizacji
(wyb贸r rodzaju podmiotu zamawiaj膮cego, imi臋 i nazwisko lub nazwa zamawiaj膮cego, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP). Dane te s膮 wykorzystane do sporz膮dzenia dokumentacji przewozowej, ksi臋gowej oraz s膮 archiwizowane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.


搂2 PROCEDURA ZAM脫WIENIA TOWAR脫W

1.Kupuj膮cy sk艂ada zam贸wienie poprzez wype艂nienie interaktywnego formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronach Sklepu i przes艂anie go do Sklepu, przy czym wyb贸r zamawianych Towar贸w nast臋puje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wype艂niany jest zgodnie ze szczeg贸艂owymi wskaz贸wkami widocznymi w trakcie wype艂niania.
Kupuj膮cy wskazuje Towary , kt贸re chce zam贸wi膰, ilo艣膰, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostawy i czy z akcyz膮 czy bez.
2.Kupuj膮cy podaje nast臋puj膮ce dane: imi臋 nazwisko/nazw臋, adres zamieszkania/siedziby, adres do dor臋cze艅, adres e-mail, nr telefonu, spos贸b p艂atno艣ci, spos贸b dostawy Towar贸w.
Dodatkowo Kupuj膮cy podaje niezb臋dne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
Kupuj膮cemu umo偶liwia si臋 weryfikacj臋 i poprawienie danych dotycz膮cych sk艂adanego zam贸wienia.
3.Procedura zakupu ko艅czy si臋 przez wci艣ni臋cie przez Kupuj膮cego przycisku potwierdzaj膮cego z艂o偶enie zam贸wienia z obowi膮zkiem zap艂aty.
Zam贸wienie z艂o偶one przez Kupuj膮cego zostaje potwierdzone przez Sprzedaj膮cego poprzez przes艂anie (automatycznej) wiadomo艣ci e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedaj膮cy przesy艂a Kupuj膮cemu Regulamin.
4.Kupuj膮cy powinien zastosowa膰 si臋 do wskaza艅 zawartych w potwierdzeniu, w szczeg贸lno艣ci za艣 klikn膮膰 w link podany w e-mailu.
5.Niezale偶nie od przes艂anych Kupuj膮cemu informacji dotycz膮cych Umowy, pe艂na tre艣膰 Umowy jest utrwalana przez Sprzedaj膮cego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udost臋pniana Kupuj膮cemu na jego wniosek.
W razie wykrycia b艂臋d贸w we wprowadzonych przez Kupuj膮cego danych, Kupuj膮cy mo偶e wyst膮pi膰 o ich korekt臋, podaj膮c dane w艂a艣ciwe ale tylko do momentu wys艂ania towaru.

6.W razie w膮tpliwo艣ci co do rzetelno艣ci podanych danych, Sprzedaj膮cy jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz mo偶e powstrzyma膰 si臋 od realizacji zam贸wienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie poinformuje Kupuj膮cego i na jego 偶膮danie, zwr贸ci wp艂acon膮 ju偶 tytu艂em ceny nale偶no艣膰.
7.W przypadku gdy Zamawiaj膮cy nie odbiera telefonu w ustalonym dniu realizacji zam贸wienia, Sprzedaj膮cy ma prawo anulowa膰 zam贸wienie lub przesun膮膰 czas dostawy.
8. 聽Zamawiaj膮cy jest informowany na bie偶膮co o statusie swojego zam贸wienia poprzez wiadomo艣ci sms lub mailowe w zale偶no艣ci od rodzaju zam贸wienia lub 聽mo偶e sprawdzi膰 status na stronie www.mykswegiel.pl聽鈥 podaj膮c numer zam贸wienia.


搂3 CENY

1.聽聽 聽Aktualne ceny detaliczne prezentowane s膮 na 聽stronie: www.mykswegiel.pl聽oraz s膮 dost臋pne na G艁脫WNYM SK艁ADZIE
w postaci cennika .
2.聽聽 聽Zam贸wienia realizowane s膮 po cenie z dnia z艂o偶enia zam贸wienia. 聽Je艣li ceny w czasie pomi臋dzy z艂o偶eniem danego zam贸wienia a jego realizacj膮 zostan膮 zmienione (zwi臋kszone lub obni偶one) zam贸wienie zostanie zrealizowanie po cenie z dnia przyj臋cia zam贸wienia.
3.聽聽 聽Ceny hurtowe ustalane s膮 indywidualnie .
4.聽聽 聽Za odbiorc臋 hurtowego 聽uwa偶a si臋 kupuj膮cego kt贸ry dokonuje zakup贸w w ilo艣ciach powy偶ej 24 ton jednorazowo lub 聽mniejszych zakup贸w w celu dalszej odsprzeda偶y.
5. 聽聽聽Ceny detaliczne i hurtowe podlegaj膮 negocjacji i mog膮 zosta膰 zmienione w drodze bezpo艣rednich ustale艅 z Kupuj膮cym .
6.聽聽 聽Kupuj膮cy ka偶dorazowo 聽otrzymuje imienny dow贸d dostawy towaru akcyzowego oraz do wyboru paragon lub faktur臋 Vat do艂aczone do zamowienia
7. 聽聽Cennik Dostawy okre艣la koszty poszczeg贸lnych opcji dostawy Towar贸w. Wyb贸r opcji nale偶y do Kupuj膮cego.
Strony mog膮 um贸wi膰 si臋 na dostaw臋 Towar贸w przy u偶yciu innej opcji, nieuj臋tej w Cenniku Dostawy.


搂4 P艁ATNO艢CI

1.Kupuj膮cy ma do wyboru jedn膮 z poni偶szych form p艂atno艣ci:
a) za pobraniem 鈥 Kupuj膮cy nale偶no艣膰 za Towary i przesy艂k臋 uiszcza KURIEROWI przy odbiorze dostarczonego towaru
b) zwyk艂ym przelewem 鈥 聽nale偶no艣膰 za Towary Kupuj膮cy przedp艂aca na konto Sprzedaj膮cego w banku聽PKO Bank Polski o numerze: 82 1020 2313 0000 3402 0502 5632
c) p艂atno艣ci elektroniczne online 鈥 obs艂ugiwane przez PayU S.A. (koszt zgodny z informacj膮 podan膮 przy wyborze sposobu p艂atno艣ci 聽podczas sk艂adaniu zam贸wienia )
d) got贸wk膮 , w przypadku odbioru osobistego lub dostawy transportem firmowym
e) kart膮 p艂atnicz膮聽 鈥 obs艂ugiwane przez PayU S.A.
2.聽W przypadku przedp艂at za towar, kt贸ry ma by膰 odebrany osobi艣cie lub wys艂any kurierem, wp艂aty nale偶y dokonywa膰 w takim czasie aby 艣rodki by艂y zaksi臋gowane na rachunku Sprzedaj膮cego nie p贸藕niej ni偶 24h przed ustalon膮 dat膮 wydania towaru. W przypadku sp贸藕nienia p艂atno艣ci sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do sp贸藕nienia.


搂5 US艁UGA KONTA

1.Za艂o偶enie Konta jest fakultatywne dla U偶ytkownik贸w chc膮cych korzysta膰 z Us艂ug.
Konto ma na celu u艂atwienie U偶ytkownikowi dokonywania zakup贸w za pomoc膮 Sklepu.
2.U偶ytkownik korzystaj膮cy z Us艂ugi Konta wyra偶a zgod臋 na rozpocz臋cie jej 艣wiadczenia 聽przez Sprzedaj膮cego z chwil膮 za艂o偶enia Konta.
3.Konto zostaje za艂o偶one po wype艂nieniu interaktywnego formularza zg艂oszeniowego 鈥濺ejestracja鈥.
4.Procedura wype艂niania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w 搂 2 ust. 2
5.聽Obligatoryjne jest podanie prawid艂owego adresu e-mail, na kt贸ry zostanie wys艂ane has艂o do Konta.
6.Dane do Konta ka偶dy U偶ytkownik podaje dobrowolnie. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usuni臋cia Konta.
7.Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez klikni臋cie przycisku 鈥瀂arejestruj鈥 na ostatniej ods艂onie interaktywnego formularza na podany przez U偶ytkownika adres e-mail zostanie wys艂ana wiadomo艣膰 z linkiem weryfikacyjnym oraz warunki na jakich zosta艂a zawarta Umowa, w tym tre艣膰 obowi膮zuj膮cego Regulaminu.
8.Po otwarciu linku weryfikacyjnego przes艂anego U偶ytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, U偶ytkownik wpisuje swoje has艂o w polu 鈥濼woje has艂o鈥. Klikni臋cie przycisku 鈥瀂aloguj鈥 jest r贸wnoznaczne z za艂o偶eniem Konta. Jest to r贸wnie偶 moment zawarcia Umowy.
9.Niezale偶nie od przes艂anych U偶ytkownikowi informacji dotycz膮cych Umowy, pe艂na tre艣膰 Umowy jest utrwalana przez Sprzedaj膮cego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udost臋pniana U偶ytkownikowi na jego wniosek.
10.Za艂o偶enie Konta jest bezp艂atne.


搂6 DOSTAWA TOWARU

1.聽Czas dostawy towaru lub odbioru w艂asnym transportem 聽jest ustalany indywidualnie z ka偶dym Kupuj膮cym.
2.Dostawa towaru mo偶e zosta膰 zrealizowana za po艣rednictwem zewn臋trznych firm transportowych.
3.Dostawy 鈥渒urierskie鈥 realizowane s膮 przy wsp贸艂pracy z firmami kurierskimi. Dostawa nast臋puje w ci膮gu 1-3dni roboczych od wys艂ania towaru.
4.聽W przypadku zdarze艅 losowych typu 聽uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas dostawy lub roz艂adunku towaru przez zewn臋trzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczaj膮cy , Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powsta艂e w wyniku dzia艂a艅 zewn臋trznych firm transportowych.
5.W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupuj膮cy jest powiadamiany poprzez wys艂anie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zam贸wieniu.
6.W przypadku zdarze艅 losowych typu: awarie maszyn i urz膮dze艅, awarie pojazd贸w, niekorzystnej pogody, nag艂ego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarze艅 鈥 termin realizacji zam贸wienia mo偶e si臋 op贸藕ni膰 . 鈥 Zamawiaj膮cy mo偶e w takim przypadku odst膮pi膰 od umowy a Sprzedaj膮cy zobowi膮zany jest niezw艂ocznie od zrezygowania z zam贸wienia przez Zamawiaj膮cego zwr贸ci膰 mu ewentualn膮 wp艂at臋 (je艣li by艂a dokonana) zgodnie z jej pierwotn膮 warto艣ci膮.
7.W przypadku gdy zamawiaj膮cy stwierdzi uszkodzenie transportowe nale偶y przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczy膰 wyra藕nie na li艣cie przewozowym w jakim stanie towar dotar艂 lub odm贸wi膰 odbioru uszkodzonego lub nie kompletnego towaru oraz spisa膰 stosowny protok贸艂 w obecno艣膰 kierowcy.
8.Kierowca sam ocenia czy we wskazanym przez odbiorc臋 聽miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie roz艂aduje towar. Nie jest zobowi膮zany wje偶d偶a膰 聽w ciasne bramy lub podw贸rka. Mo偶e odm贸wi膰 wjazdu na nie utwardzone tereny, nie od艣nie偶one place, nie wnosi towaru do pomieszcze艅, chyba 偶e takie odp艂atne wniesienie zosta艂o wcze艣niej uzgodnione ze sprzedaj膮cym. Roz艂adunek odbywa si臋 w odleg艂o艣ci do 5m od auta.
9.Zamawiaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do odebrania zam贸wionego towaru od Sprzedaj膮cego w ustalonym wcze艣niej terminie.
10.Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowi膮zany jest podpisa膰 dokument dostawy, kt贸ry jest podstaw膮 do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy 聽skutkowa膰 b臋dzie naliczeniem akcyzy od w臋gla zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
11.W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiaj膮cy mo偶e zosta膰 obci膮偶ony przez Sprzedaj膮cego kosztami transportu oraz pieni臋偶n膮 kar膮 umown膮 w wysoko艣ci 20% warto艣ci brutto zamawianego towaru na co zamawiaj膮cy si臋 zgadza.


搂7 TOWAR

1.Towarem jest 聽W臋giel Kamienny pochodz膮cy z polskich kopal艅 i inportowany.
2.Mo偶e by膰 zapakowany w opakowania (foliowe),(jutowe) 10kg lub 25kg lub 聽dostarczony luzem w zale偶no艣ci od danego zam贸wienia.
3.W przypadku towaru pakowanego 鈥 w臋giel jest u艂o偶ony na palecie w 聽ilo艣ci 1tony, lub worki s膮 u艂o偶one luzem na samochodzie w zale偶no艣ci od rodzaju zam贸wienia. Czyli 40 work贸w 聽po 25kg lub 100 work贸w po 10kg z tolerancj膮 wagi podan膮 na opakowaniu.
4.Palety z towarem s膮 zabezpieczone foli膮 鈥渟trecz鈥 i ewentualnie kapturem foliowym.
5.Parametry chemiczne w臋gla mog膮 nieznacznie si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od danego sortu i pok艂adu z kt贸rego wydobyty zosta艂 w臋giel w zwi膮zku z naturalnymi wahaniami.
6.W okresach wzmo偶onych opad贸w atmosferycznych (艣nieg, deszcz) mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e towar 聽b臋dzie mokry, szczeg贸lnie w okresie zimowym!

7.聽Od 1 wrze艣nia 2017 r. obowi膮zuj膮 na terenie ca艂ego wojew贸dztwa 艢l膮skiego i Ma艂opolskiego nowe przepisy zwi膮zane z tzw. uchwa艂膮 antysmogow膮. Zgodnie z nimi od tego czasu nie mo偶na stosowa膰 w臋gla brunatnego, ekogroszku czeskiego, mu艂贸w, mia艂贸w, flotokoncentrat贸w, biomasy sta艂ej o wilgotno艣ci powy偶ej 20 proc, pelet贸w drzewnych, brykiet贸w drzewnych, drzewa kominkowego mokrego. Zakup i u偶ywanie wy偶ej wymienionych produkt贸w tylko na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 klienta.


搂8 KUPONY i RABATY

1. 聽Kupony i kody rabatowe mog膮 by膰 do艂膮czone lub wydrukowane na dokumentach dostawy towaru.
2.聽Rabaty 聽w wysoko艣ci wydrukowanej na kuponie mog膮 by膰 zrealizowane przy kolejnej dostawie dla tego samego klienta.
3.聽艁膮czna kwota zamawianego towaru zostanie pomniejszona zgodnie z nomina艂em Kuponu
4.聽Kupony rabatowe nie s膮 walut膮 i nie mog膮 by膰 wymienione na got贸wk臋
5.聽Kupony nie sumuj膮 si臋 i nie 艂膮cz膮 z innymi promocjami lub rabatami
6.聽W czasie trwania okresowych promocji cenowych kupony rabatowe mog膮 nie by膰 uwzgl臋dniane
7.聽Klient sk艂adaj膮c zam贸wienie sam decyduje czy chce skorzysta膰 z ewentualnej aktualnej promocji cenowej, sta艂ego rabatu dla sta艂ych klient贸w lub KUPONU RABATOWEGO je艣li taki posiada.


搂9 ODST膭PIENIE OD UMOWY

1.聽聽Zamawiaj膮cy b臋d膮cy konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od zawartej umowy sprzeda偶y w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
Zgodnie z ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 r. 鈥 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
2.聽Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy informuj膮c Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia: przez wys艂anie pisma poczt膮 na adres:
ul.聽Graniczna聽61A聽lok.聽35,
40-颅018聽Katowice
woj.聽艢L膭SKIE
3.聽W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedaj膮cego o艣wiadczenia Kupuj膮cego o odst膮pieniu od umowy:
4.聽Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odes艂ania towaru.
5.聽Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu.
6.聽Konsument zobowi膮zany jest ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru za wyj膮tkiem sytuacji, o kt贸rej mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 鈥 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
7.聽Zamawiaj膮cy odpowiada za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


搂10 REKLAMACJE

1.聽Je艣li zamawiaj膮cy 聽stwierdzi , 偶e towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umow膮 鈥 mo偶e z艂ozy膰 reklamacj臋.
Je偶eli jest konsumentem 鈥 聽z tytu艂u niezgodno艣ci towaru z umow膮 (podstawa prawna 鈥 ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) 聽Je偶eli nie jest konsumentem 鈥 聽z tytu艂u r臋kojmi za wady (podstawa prawna 鈥 Kodeks cywilny)
2.聽聽Zg艂oszenia reklamacyjne nale偶y zg艂osi膰 na formularzu reklamacyjnym.
Wys艂a膰 mailem na adres : myks.r.a@wp.pl lub wydrukowa膰 i wysy艂a膰 na adres siedziby Sprzedaj膮cego tj.
ul.聽Graniczna聽61A聽lok.聽35,
40-颅018聽Katowice
woj.聽艢L膭SKIE
ROBERT ARNDT
3.Odpowiedz reklamacyjna zostanie wys艂ana do osoby sk艂adaj膮cej reklamacj臋 聽do 14 dni od otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego.
4.聽Transport reklamowanych towar贸w z tytu艂u r臋kojmi b膮d藕 niezgodno艣ci z umow膮, odbywa si臋 na zlecenie i koszt Zamawiaj膮cego za po艣rednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we w艂asnym zakresie. Sprzedawca nie przyjmuje przesy艂ek odsy艂anych za pobraniem.
5.聽Podczas post臋powania reklamacyjnego towar mo偶e zosta膰 poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku bada艅 mo偶e zosta膰 podj臋ta decyzja o uznaniu b膮d藕 odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezale偶ny instytut badawczy.
6.聽Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z p贸藕n. zm.). Sprzedawca odpowie za niezgodno艣膰 towaru z umow膮, je偶eli zostanie ona stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania towaru. Je偶eli kupuj膮cy po dw贸ch miesi膮cach od stwierdzenia wady, 聽nie powiadomi o tym fakcie sprzedaj膮cego, utraci uprawnienia okre艣lone w art. 8 ww. ustawy.


搂11 POSTANOWIENIA KO艃COWE

1.聽聽 聽Umowy zawierane za po艣rednictwem Sklepu internetowego zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
2.聽聽 聽W e-mailu potwierdzaj膮cym przyj臋cie zam贸wienia z艂o偶onego za po艣rednictwem sklepy internetowego Kupuj膮cy otrzymuje w postaci za艂膮cznika tre艣膰 regulaminu kt贸ry automatycznie stanowi trwaly no艣nik zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
3.聽聽 聽Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.mykswegiel.pl聽, odnosz膮ce si臋 do towar贸w prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm.)
4.聽聽 聽Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klient贸w przewidziane w przepisach obowi膮zuj膮cego prawa, a w szczeg贸lno艣ci przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm.) oraz 聽ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta 聽(DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu ograniczy膰 lub wy艂膮czy膰 jakichkolwiek praw Klient贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.
5.聽聽 聽W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zam贸wienia i rezerwacje z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowi膮zuj膮cym w dniu zawarcia umowy, z艂o偶enia zam贸wienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
6.聽聽 聽W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm.), a w przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta 聽(DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
7.聽聽 聽Za艂膮cznikami do Regulaminu s膮: Pouczenie o prawie odst膮pienia od umowy kt贸re stanowi za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.
9.聽聽 聽Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 15.05.2015. i obowi膮zuje do um贸w zawartych od tego dnia.
Firma Mykswegiel聽 zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w tre艣ci regulaminu
10.聽聽 聽Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich os贸b trzecich

11.聽聽聽 Je偶eli klient wprowadzi sprzedaj膮cego w b艂膮d czy jest albo nie jest zwolniony z akcyzy, sprzedaj膮cy za pomy艂k臋 nie odpowiada.

RODO

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepis贸w o ochronie danych osobowych,spe艂niaj膮c wynikaj膮cy z niej obowi膮zek informacyjny poni偶ej przedstawiam spos贸b w jaki firma MYKS W臉GIEL ROBERT ARNDT przetwarza Pa艅stwa dane oraz jakie maj膮 Pa艅stwo z tym zwi膮zane prawa:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o tym, jak b臋d膮 wykorzystywane Pa艅stwa dane osobowe jest聽MYKS W臉GIEL ROBERT ARNDT ul. Graniczna 61a/35 40-018 Katowice NIP: 954-218-38-81, tel. kontaktowy: 793-397-752
 2. Dane, kt贸re posiada firma zosta艂y nam przekazane dobrowolnie i wy艂膮cznie przez Pa艅stwa.
 3. Przetwarzamy Pa艅stwa dane gdy偶 jest to niezb臋dne do wykonania us艂ugi, w tym do:- realizacji zam贸wionej przez Pa艅stwa us艂ugi zarowno drog膮 telefoniczn膮, mailow膮 jaki osobi艣cie oraz przez stron臋 internetow膮:聽www.mykswegiel.pl

  鈥 kontaktowania si臋 z Pa艅stwem w celach zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem us艂ugi

  鈥 przekazywania Pa艅stwu informacji marketingowych poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci i za Pa艅stwa zgod膮 鈥 poprzez wiadomo艣膰 sms, e-mail lub listownie

  鈥 rozpatrywania ewentualnych reklamacji

  鈥 dodatkowo przepisy prawa wymagaj膮 od firmy przetwarzania Pa艅stwa danych na potrzeby podatkowe i rachunkowe

  鈥 zapewnienia obs艂ugi us艂ug p艂atniczych

  鈥 windykacja nale偶no艣ci, prowadzenie post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych i mediacyjnych

  鈥 przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz dla zapewnienia rozliczalno艣ci (wykazania spe艂nienia przez nas obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa).

 4. Odbiorc膮 Pa艅stwa danych osobowych jest firma MYKS ROBERT ARNDT, jej ewentualni przyszli pracownicy, podmiot wspieraj膮cy firm臋 w 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz zewn臋trzny podmiot ksi臋guj膮cy 鈥 a wi臋c wy艂膮cznie podmioty niezb臋dne do realizacji us艂ugi.
 5. Zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, mo偶ecie Pa艅stwo wycofa膰 w dowolnym momencie. Dane b臋d膮 przetwarzane dop贸ki nie otrzymamy od Pa艅stwa wycofania zgody.
 6. Wymaganymi od Pa艅stwa danymi s膮 wy艂膮cznie: imi臋 i naziwko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, bez kt贸rych to danych firma nie jest w stanie zrealizowa膰 us艂ugi.
 7. Maj膮 Pa艅stwo prawo do 偶膮dania w dowolnym momencie dost臋pu do swoich danych, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣c ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania a tak偶e prawo do wniesienia sprzeciwu i skargi.
 8. W konkretnych przypadkach maj膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 prawo do bycia zapomnianym, czyli niezw艂ocznego usuni臋cia Pa艅stwa danych przez ich administratora.
 9. Administrator danych zapewnia o najwy偶szym znanym i mo偶liwym w chwili przetwarzania poziomie ochrony powierzonych danych oraz o d膮偶eniu w miar臋 up艂ywu czasu do ich systematycznego ulepszania.

W 艣wietle powy偶szych informacji wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wy偶ej wymienionych.