Mysłowice 41-401

Magazyn, Dystrybucja

TEL: +48 793 397 752

Szybki kontakt 6:00 do 22:00

Sklep online 24/h

Ruszyła Promocja na ekogroszek

Poszukujesz sprawdzonego dostawcy ekogroszku? Lepiej nie mogłeś trafić. Nasz skład oferuje dostęp do najlepszych i sprawdzonych ekogroszków jak i innych sortymentów węglowych

Ruszył rządowy program „Czyste powietrze”- co warto o nim wiedzieć?

Potężny smog, jaki zagościł ostatniej zimy w polskich miastach, wywołał duże wzburzenie w społeczeństwie i dał impuls do podjęcia stanowczych kroków mających na celu poprawę jakości powietrza. Oprócz stopniowego wprowadzania ograniczeń w sprzedaży niskiej jakości opału rząd postanowił uruchomić w 2018 roku specjalny program „Czyste powietrze” i w jego ramach przeznaczyć środki na dofinansowanie termomodernizacji polskich domów. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, jaki jest cel programu, a także jak w praktyce będzie on realizowany.

Najważniejsze założenia programu „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” jest nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska i ma być realizowany w latach 2018- 2029. Najważniejszym celem programu jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji pyłów, toksycznych substancji i gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzących z kominów polskich domów.

Aby osiągnąć ten cel, w ramach programu gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać z dofinansowania niezbędnych prac termoizolacyjnych ich domów. Wsparcie finansowe otrzymają właściciele lub współwłaściciele domów rodzinnych, którzy będą mogli je przeznaczyć m.in. na:

  • ocieplenie domu,

  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,

  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

  • wymianę przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów grzewczych na ogrzewanie spełniające wymogi programu (np. na piec na ekogroszek),

  • instalację odnawialnych źródeł energii.

Budżet programu wynosi 103 mld złotych – z tej kwoty 63,3 miliardy mają być wydane w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast 39,7 mld w formie zwrotnych pożyczek.

Zasady udzielania dofinansowania

O dofinansowanie na termomodernizację domu można ubiegać się od 19 września 2018 roku. Stosowne wnioski należy składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wysokość dotacji zależy od dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym i mogą się wahać między 32 a 90% kosztów inwestycji. Zasady obliczania wysokości dotacji są podobne jak w przypadku programu 500+. Największe dofinansowanie w wysokości 90% otrzymają gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł, natomiast najniższe w wysokości 32% dostaną gospodarstwa z dochodem na osobę wynoszącym 1600 zł.

Koszt projektu inwestycyjnego nie może być niższy od 7 000 zł i nie może przekraczać 53 000 zł. Jeśli koszty inwestycji przekraczają maksymalną kwotę, różnica może być pokryta dzięki niskooprocentowanej pożyczce (z terminem spłaty do maksymalnie 15 lat).

Dofinansowanie można uzyskać przede wszystkim na pokrycie kosztów termomodernizacji budynku (ocieplenie budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okienno-drzwiowej itp.) oraz wymianę przestarzałych pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie niskoemisyjne. W szczególności preferowane są tutaj następujące rozwiązania:

  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

  • kocioł gazowy,

  • kocioł na ekogroszek (5 klasy)

  • kocioł na pellet (5 klasy),

  • pompa ciepła.

Warto pamiętać, że dofinansowanie można uzyskać na już rozpoczęte prace modernizacyjne, o ile rozpoczęły się nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację. W ramach dofinansowania można uzyskać środki także na m.in.: niezbędny audyt energetyczny budynku, projekt modernizacji, a także ekspertyzę ornitologiczną.

Więcej informacji na temat programu „Czyste powietrze” można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/